Home / / / ស្តេចជីបំប៉នសម្រាប់ដំណាំស្រូវ(វគ្គ១)

ឈ្មោះផលិតផល៖ ស្តេចជីបំប៉នសម្រាប់ដំណាំស្រូវ(វគ្គ១)

អត្ថប្រយោជន៍

  • ជំរុញឱ្យស្រូវបែកកូនច្រើន គុម្ពធំ ជំនួយស្លឹកនិងឫសខ្លាំង។
  • ធ្វើឱ្សស្រូវរឹងមាំធន់នឹងជំងឺ និង សត្វល្អិតចង្រៃ។

 

របៀបប្រើប្រាស់

ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំ                                       ចំនួនប្រើប្រាស់ថ្នាំ

  • ព្រោះបាន ៥-៧ថ្ងៃ                            ប្រើថ្នាំ ២០-២៥ ម.ល លាយជាមួយទឹក ១៦-២០ លីត្រ
  • ព្រោះបាន ១០-១៥ថ្ងៃ                         ប្រើថ្នាំ ២៥-៣០ ម.ល លាយជាមួយទឹក ១៦-២០ លីត្រ
  • ព្រោះបាន ១៨ថ្ងៃ                              ប្រើថ្នាំ ២៥-៣០ ម.ល លាយជាមួយទឹក ១៦-២០ លីត្រ
  • ព្រោះបាន ២៥-៣០ថ្ងៃ                       ប្រើថ្នាំ ២៥-៣០ ម.ល លាយជាមួយទឹក ១៦-២០ លីត្រ

រូបភាព ផលិតផល